Agender

Zich niet identificeren met welk geslacht dan ook. Ze kunnen ook genderneutraal, gendervrij, genderloos en niet-binair zijn.

 agender-vlag-gender-identiteit

Wat is a-gender? 

A-gender (ook wel geschreven als agender) is een term die wordt gebruikt om mensen te beschrijven die zichzelf niet identificeren met een specifieke genderidentiteit. Met andere woorden, iemand die a-gender is, voelt zich niet mannelijk of vrouwelijk en valt buiten de traditionele gendercategorieën.

 

Maar wacht even, laten we eerst even stilstaan bij wat genderidentiteit eigenlijk betekent. Genderidentiteit verwijst naar hoe iemand zichzelf voelt en identificeert in termen van hun geslacht. Voor de meeste mensen komt dit overeen met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen - man of vrouw - maar voor anderen kan het anders zijn.

 

Stel je voor dat genderidentiteit als een ijsberg is. Het topje van de ijsberg, dat boven het water uitsteekt, vertegenwoordigt de traditionele mannelijke en vrouwelijke genderrollen die we vaak zien in de maatschappij. Maar onder het wateroppervlak bevindt zich een hele wereld van verschillende genderidentiteiten, waaronder a-gender.

 

Terug naar a-gender. Mensen die zichzelf als a-gender identificeren, voelen zich niet verbonden met het idee van mannelijkheid of vrouwelijkheid. Ze ervaren geen interne beleving van hun geslacht en hebben geen behoefte om zich te conformeren aan traditionele gendernormen.

 

Agender is niet hetzelfde als non-binair

Het is belangrijk op te merken dat a-gender zijn niet hetzelfde is als neutraal geslacht (ook wel non-binair genoemd). Neutraal geslacht verwijst naar mensen die zichzelf niet identificeren als uitsluitend mannelijk of vrouwelijk, maar ergens daartussenin of zelfs buiten deze binaire categorieën. A-gender gaat nog een stap verder en houdt in dat er helemaal geen gevoel van genderidentiteit aanwezig is.

 

Net zoals bij andere genderidentiteiten kan a-gender zijn verschillende vormen aannemen en kan het voor individuen anders worden ervaren. Sommige mensen kunnen zich altijd al zo hebben gevoeld, terwijl anderen pas later in hun leven ontdekken dat zij zich beter identificeren met de term "a-gender".

 

Gebruik uit respect de juiste voornaamwoorden

Een belangrijk aspect van begrip en respect voor a-gender individuen is het gebruik van de juiste voornaamwoorden. In plaats van hij of zij, kunnen a-gender personen ervoor kiezen om met hen/hun voornaamwoorden te worden aangesproken. Het is altijd goed om te vragen naar de voorkeuren van een persoon als je niet zeker bent.

 

Sta open voor diversiteit in genderidentiteiten

Ondanks dat a-gender nog steeds minder bekend is dan andere genderidentiteiten, groeit het besef en begrip rondom deze identiteit gelukkig gestaag. Het is belangrijk voor de samenleving om open te staan voor diversiteit in genderidentiteiten en mensen te accepteren zoals ze zijn.

 

Tot slot...

Dus daar heb je het! Nu weet je wat a-gender betekent en hoe het zich verhoudt tot genderidentiteit. Hopelijk heb je iets nieuws geleerd en ben je meer geïnformeerd over dit onderwerp. Vergeet niet om altijd met respect en empathie naar anderen te luisteren wanneer ze hun eigen genderidentiteit delen!


Alle gender identiteiten

alle-gender-identiteiten

Genderkoek

 genderkoek-genger-diversiteiten